En städdag med kraft

Trots det extraordinära läget med Corona/ Covid – 19, så var det ett rekordstort antal medlemmar som ställde upp vid årets stora begivenhet – den stora gemensamhetsdagen. Målet var att städa, reparera, måla och försköna vårt område och se till att alla bryggor kom i sjön. Vi gjorde det i […]


På grund av coronapandemin blir det inget valborgsfirande vid Västersjön 2020

Traditionellt sett städar vi ut vintern, bränner majbrasor och sjunger vårsånger på valborgsmässoafton. Eftersom regeringen har beslutat att sammankomster med över 50 deltagare är förbjudna sedan 29 mars betyder det stopp för de flesta majbrasor. Intresseföreningen ställer därför in sitt traditionella valborgsfirande vid fotbollsplanen och följer myndigheternas rekommendationer. Styrelsen Intresseföreningen


Avstängt vatten

Vattnet kommer att vara avstängt under natten den 22 – 23 april (ons-tors), kl 24.00 – 06.00. Avstängningen påverkar Björnbärsstigen, Tuvstigen och Blåbärsstigen. Vi letar efter läckage på ledningsnätet. När vattnet stängs av kan vi se om förbrukningen för hela området blir mindre jämfört med vad den brukar vara på […]


Vårens städdag och ”sjösättning” av bryggorna

Vi hälsar er alla varmt välkomna till en av vårens stora begivenheter – den stora gemensamhets- dagen. Just nu har vi ett extraordinärt läge i Sverige och världen på grund av Covid -19. Med anledning av den rådande situationen med risk för farlig smittspridning bevakar vi aktivt utvecklingen av Coronaciruset […]


Sopning av vägar m.m.

I nästa vecka ska de asfalterade gatorna sopas. Vi ber er se till att inga fordon står på gatorna under dagtid i nästa vecka så att maskinen kan komma åt överallt.
Gallring […]


Årsmötet skjuts upp

Styrelserna för samfällighetsföreningen respektive intresseföreningen har valt att skjuta upp årsmötet enligt myndigheternas rekommendation för att motverka spridning av covid-19. Vi återkommer med nytt datum för årsmöte när myndigheterna upphäver rekommendationen att undvika större sociala sammanhang.


Valberedning inför årsmöten SFF och IF

Det är snart dags att på årsmöte välja styrelse till  SFF Samfällighetsföreningen) och IF (Intresseföreningen). Tre ledamöter kommer att lämna SFF och ställer inte upp för omval. Dessa måste ersättas! Även IF behöver förstärkning! Du kanske själv är intresserad eller har förslag på någon annan att föreslå. Vi i respektive […]


Avstängt vatten

Onsdagen den 18 mars kommer vattnet att vara avstängt kl. 7.30 – 11.30 för underhåll. Det blir en större service som görs var 6:e månad, vår och höst. All den maskinella utrustningen i vattenverket funtionskontrolleras och hydroforer, tankar och rör renspolas från järnslam. Järnet som finns naturligt i vattnet i […]


Årsmöte 2020 – Nytt datum!

Förhandsinformation om årsmöte: Datum: Ändrat till söndagen den 26 aprilTid: Kl 10:00 (samfällighetsföreningen) samt ca kl 11:00 (intresseföreningen)Plats: Lägerskolan i Tåssjö Motioner till årsmötena skall lämnas in till berörd styrelse senast den 31 mars. Ansvarsfördelningen mellan föreningarna hittar du här. Kallelse med handlingar kommer att skickas ut 2-4 veckor före […]


Nu är det din tur att påverka

Är du intresserad av att utveckla våra föreningarnas verksamhet? Eller har du förslag på någon annan medlem som skulle passa i den rollen? Styrelsen för intresseföreningen har i uppdrag att ansvara för bryggor, bastu och dansbana och att verka för god sammanhållning. Styrelsen för samfällighetsföreningen har i uppdrag att ansvara […]