Styrelsen för intresseföreningen


Mejladress till intresseföreningens styrelse (vidarebefordras automatiskt till alla i styrelsen):
styrelsen.if@ljungabolet.se

Ordförande
Classe Widén
Vallmostigen 5
266 93 Munka Ljungby
0709-55 97 45
ordforande.if@ljungabolet.se
Vice Ordförande
Eva Fjäll
Herrgårdsvägen 5
266 93 Munka Ljungby
0431-45 54 94
eva.fjall@ljungabolet.se
Kassör
Stefan Ahlberg
Herrgårdsvägen 6 (Lindebolet)
266 93 Munka Ljungby
0431-45 51 62
kassor.if@ljungabolet.se eller stefan.ahlberg@ljungabolet.se
Ledamot
Lars Kryhl
Tuvstigen 1
266 93 Munka Ljungby
lars.kryhl@ljungabolet.se
Ledamot
Mattias Jensen
070-310 09 14
mattias.jensen@ljungabolet.se
Suppleant
Ida Kjellsö
Harstigen 5
266 93 Munka Ljungby

Revisorer
Ordinarie
Carina Hammarstrand
Suppleant
Björn Petersson

Valberedning
Karl-Erik Sjöholm
Håkan Högfeldt