Styrelsen för samfällighetsföreningen


Årsmötet hålls en gång om året, se datum och tid på sidan Årsprogram.

Mejladress till samfällighetsföreningens styrelse (vidarebefordras automatiskt till alla i styrelsen):
styrelsen.sff@ljungabolet.se

Ordförande
Håkan Högfeldt
Smultronstigen 3
266 93 Munka-Ljungby
0730-21 00 12
ordforande.sff@ljungabolet.se
Kontaktperson för Skog & Mark
Håkan
Kassör
Gabrielle Scott
Tåstrupsgatan 10 (stugadress: Rosas stig 4)
262 32 Ängelholm
0708-53 33 10
kassor.sff@ljungabolet.se eller gabrielle.scott@ljungabolet.se
Ledamot
Ernst Aberger
Vallmostigen 6
266 93 Munka-Ljungby
070-814 14 35, (013-14 14 35)
ernst.aberger@ljungabolet.se
Ledamot
Torbjörn Lind
Kvannegatan 4 (stugadress: Orrstigen 5)
256 67 Helsingborg
042-29 61 45, 0709-919 641
torbjorn.lind@ljungabolet.se
Ledamot
Jesper Lindberg
Vallmostigen 7
266 93 Munka-Ljungby
0431-45 47 40, 076-649 20 11
jesper.lindberg@ljungabolet.se
Kontaktperson för Vägar
Suppleant
Björn Petersson
Tussilagovägen 11 (stugadress: Orrstigen 8)
302 79 HOLM
0722-47 27 29
bjorn.petersson@ljungabolet.se
Suppleant
Ann-Sofie Widén
Vallmostigen 5
266 93 Munka-Ljungby
annsofie.widen@ljungabolet.se

Revisorer
Ordinarie
Carina Hammarstrand
Annika Jensen
Suppleant
Karl-Åke Johansson

Valberedning
Stefan Ahlberg
Marie Lindberg