Styrelsen för intresseföreningen


Mejladress till intresseföreningens styrelse (vidarebefordras automatiskt till alla i styrelsen):
styrelsen.if@ljungabolet.se

Ordförande
Classe Widén
Vallmostigen 5
266 93 Munka Ljungby
0709-55 97 45
ordforande.if@ljungabolet.se
 
Kassör
Stefan Ahlberg
Herrgårdsvägen 6 (Lindebolet)
266 93 Munka Ljungby
0709-37 92 97
kassor.if@ljungabolet.se eller stefan.ahlberg@ljungabolet.se
 
Ledamot
Lars Kryhl
Tuvstigen 1
266 93 Munka Ljungby
lars.kryhl@ljungabolet.se
 

Ledamot
Mats Ångman
Blåbärsstigen 2
266 93 Munka Ljungby
mats.angman@ljungabolet.se

 
Suppleant
Ove Svensson
Vallmostigen 12
266 93 Munka Ljungby
ove.svensson@ljungabolet.se
 

Revisorer
Ordinarie
Björn Petersson
bjorn.petersson@ljungabolet.se

Suppleant
Carina Hammarstrand
carina.hammarstrand@ljungabolet.se

Valberedning
Kalle Sjöholm
kalle.sjoholm@ljungabolet.se

Preben Zöllner
preben.zollner@ljungabolet.se