Styrelsen för samfällighetsföreningen


Årsmötet hålls en gång om året, se datum och tid på sidan Årsprogram.

Mejladress till samfällighetsföreningens styrelse (vidarebefordras automatiskt till alla i styrelsen):
styrelsen.sff@ljungabolet.se

Ordförande
Ann-Sofie Widén
Vallmostigen 5
073-324 84 34
ordforande.sff@ljungabolet.se eller annsofie.widen@ljungabolet.se
Kassör
Gabrielle Scott
Rosas stig 4
0708-53 33 10
kassor.sff@ljungabolet.se eller gabrielle.scott@ljungabolet.se
Ledamot
Ernst Aberger
Vallmostigen 6
070-814 14 35
ernst.aberger@ljungabolet.se
Ledamot
Stefan Ahlberg
Herrgårdsvägen 6
070-937 92 97
stefan.ahlberg@ljungabolet.se
Ledamot
Bo-Göran Petersson
Orrstigen 8
070-672 03 57
bo-goran.petersson@ljungabolet.se
Suppleant
Magnus Sköldbäck
Hjortstigen 4
Suppleant
Mats Andersson
Tuvstigen 5

Revisorer
Ordinarie
Björn Petersson
Jesper Lindberg
Suppleant
Karl-Åke Johansson

Valberedning
Carina Hammarstrand
Camilla Ahlberg