Styrelsen för samfällighetsföreningen


Årsmötet hålls en gång om året, se datum och tid på sidan Årsprogram.

Mejladress till samfällighetsföreningens styrelse (vidarebefordras automatiskt till alla i styrelsen):
styrelsen.sff@ljungabolet.se

Ordförande
Tommy Johansson
Tuvstigen 4
073-819 36 57
ordforande.sff@ljungabolet.se
Kassör
Gabrielle Scott
Rosas stig 4
0708-53 33 10
kassor.sff@ljungabolet.se eller gabrielle.scott@ljungabolet.se
Ledamot
Ernst Aberger
Vallmostigen 6
070-814 14 35
ernst.aberger@ljungabolet.se
Ledamot
Håkan Högfeldt
Smultronstigen 3
0730-21 00 12
hakan.hogfeldt@ljungabolet.se
Kontaktperson för Skog & Mark
Håkan
Ledamot
Ann-Sofie Widén
Vallmostigen 5
073-324 84 34
annsofie.widen@ljungabolet.se
Suppleant
Bo-Göran Petersson
Orrstigen 8
070-672 03 57
bo-goran.petersson@ljungabolet.se
Suppleant
Stefan Ahlberg
Herrgårdsvägen 6
070-937 92 97
stefan.ahlberg@ljungabolet.se

Revisorer
Ordinarie
Carina Hammarstrand
Annika Jensen
Suppleant
Karl-Åke Johansson

Valberedning
Preben Zöllner
Björn Petersson