OrdforandeSFF


Vägarbete – hyvling

Som ni säkert har sett så har inte underhållsarbetet på grusvägarna slutförts ännu. Väggruset som användes vid återställningen efter fiberförläggningen hade alltför avvikande färg och det har nu bytts ut. Det som återstår är hyvling av vägarna då vi lägger på ett nytt slitlager och avslutar med att lägga på […]


Vattenläcka

Så var det dags igen… Vid arbetet med fiberförläggningen idag skadades vattenledningen i gatan vid Hjortstigen 1. Skadan gör att det läcker vatten och det är så pass mycket att pumparna i vattenverket inte orkar hålla uppe vattentrycket på normal nivå. Än så länge klarar vi situationen utan att stänga […]


Västersjösamhällenas utveckling

Kommunfullmäktige hade möte den 29 april där ett av ärendena handlade om den långsiktiga strategi som kommunledningen har tagit fram för Västersjösamhällenas utveckling. Strategin fokuserar framförallt på bostadsbebyggelse. Målet med strategin är att skapa förutsättningar för en positiv och hållbar utveckling av Västersjösamhällena (Ljungabolet, Äspenäs och Nedre Århult). Varken protokollet […]