admin


Årsmöte 2020 – Nytt datum!

Förhandsinformation om årsmöte: Datum: Ändrat till söndagen den 26 aprilTid: Kl 10:00 (samfällighetsföreningen) samt ca kl 11:00 (intresseföreningen)Plats: Lägerskolan i Tåssjö Motioner till årsmötena skall lämnas in till berörd styrelse senast den 31 mars. Ansvarsfördelningen mellan föreningarna hittar du här. Kallelse med handlingar kommer att skickas ut 2-4 veckor före […]


Årsmöte 2020

Förhandsinformation om årsmöte: Datum: Lördagen den 18 april Ändrat till söndagen den 26 aprilTid: Kl 10:00 (samfällighetsföreningen) samt ca kl 11:00 (intresseföreningen)Plats: Lägerskolan i Tåssjö Motioner till årsmötena skall lämnas in till berörd styrelse senast den 31 mars. Ansvarsfördelningen mellan föreningarna hittar du här. Kallelse med handlingar kommer att skickas […]


Uppdaterad inloggning

Webbplatsen har fått ytterligare två uppdateringar i webbserverns motor som påverkar inloggning och bokmärken . Detaljerad beskrivning hittar du sist i detta meddelande. Webbplatsen använder nu protokollet https för datatrafiken och adressen till webbplatsen har ändrats till https://www.ljungabolet.se Om du har sparade bokmärken till webbplatsen kan det hända att de […]


Nytt system för bokning

Det underliggande systemet för bokning av bastu och släp har uppdaterats. Det är ett tillägg (plugin) till WordPress som har bytts ut av säkerhetsskäl. Mer detaljer finns längre ner i detta meddelande. Bokningar som infaller efter 1 juli har förts över till det nya systemet. Som användare bör du läsa […]


Flyga helikopter över Västersjön

Tisdagen den 9/7 kl 16:00 blir det rundflygning med helikopter över Ljungabolet och Västersjön. Helikoptern startar och landar på gräsplanen nere vid sjön. Flygturen kostar 300 kr/person. Det är inte föreningen i Ljungabolet som står för arrangemanget. Eventuella frågor hänvisas till Helinord AB


Valborgsfirande i Ljungabolet

Välkommen till våren, majbrasan och ”Vårvindar friska”.Vi samlas klockan 19.00 på Fotbollsplanen för att gemensamt hälsa våren välkommen!Att tända eldar började man med under medeltiden i östra Sverige. Vi tänder vår majbrasa klockan 19.30.Känn Er varmt välkomna! Styrelsen i Intresseföreningen