Årsmöte 2020


Årsmöte i Ljungabolets byggnadsplans samfällighetsförening samt Ljungabolets intresseförening

Observera! På grund av myndigheternas rekommendation att undvika större sociala sammanhang för att minska spridningen av covid-19 är årsmötet uppskjutet. Nytt datum bestäms när rekommendationen har hävts.

Datum: ?

Plats: ?

Handlingar till årsmötet:

Samfällighetsföreningen

Årsmötet – basen för föreningsdemokratin
Dagordning
Årsbokslut
Revisionsberättelse
Verksamhetsberättelse
Budget

Intresseföreningen

Dagordning
Verksamhetsberättelse
Balans&Resultaträkning
Revisionsberättelse
Budget