Vägar

Information om underhåll på vägarna


Asfaltering

Styrelsen har tittat över skicket på de asfalterade vägarna i Ljungabolet och har identifierat ett par vägpartier med behov av förbättring. Det är hela Harstigen och del av Vallmostigen från brevlådorna upp till backkrönet som behöver åtgärdas. Eftersom kommunens arbete med att dra fram VA till Ljungabolet dröjer minst 6-7 […]


Vägarbete – hyvling

Som ni säkert har sett så har inte underhållsarbetet på grusvägarna slutförts ännu. Väggruset som användes vid återställningen efter fiberförläggningen hade alltför avvikande färg och det har nu bytts ut. Det som återstår är hyvling av vägarna då vi lägger på ett nytt slitlager och avslutar med att lägga på […]


Vägarbete

Grusvägarna kommer att hyvlas och få ett nytt slitlager i denna veckan. Det är Nordberghs i Hjärnarp som kommer hit med maskiner och åtgärdar vägarna så att de blir jämna och fina igen. De avslutar med att lägga på ett lager vägsalt för att binda dammet. Viktigt alltså att ni […]


Sopning av gatorna

På fredag den 6 april kommer de asfalterade gatorna i Ljungabolet att sopas. Som tidigare år blir det med en maskin som sopar ut gruset/skräpet utanför vägbanan i stället för uppsamling i behållare. Vi ber er försöka hålla gatorna fria på fredag så att sopmaskinen kommer till överallt.


Sopning av gatorna

I morgon torsdag den 31 mars kommer de asfalterade gatorna i Ljungabolet att sopas. Som förra året blir det med en maskin som sopar ut gruset/skräpet utanför vägbanan i stället för uppsamling i behållare. Vi ber er försöka hålla undan bilar från gatorna i morgon så att sopmaskinen kommer åt […]