Dansbana


Nytt system för bokning

På grund av flera problem med systemet för bokning av bastu med mera har vi bytt till ett annat system. Det förra systemet var onödigt avancerat för vårt ändamål och inte så enkelt att göra bokningar med. Det krävdes inloggning vilket många tyckte var besvärligt. På senare tid märkte vi […]


Anteckningar från Intresseföreningens ”vintermöte” 2

Under Intressföreningen/Protokoll finns de senaste minnesanteckningarna från vårt senaste styrelsemöte. Vi diskuterade både det ena och andra, bl.a. har vi bestämt att ni som använder bastu och dansbana får förmånen att bidra med 20 resp 50 kr för att täcka bl.a elräkningen. Mer om detta på respektive bokningssida. Vi diskuterade […]