Dagsarkiv: 19 april, 2018


Årsavgift

Styrelsen för Ljungabolets byggnadsplans samfällighetsförening har valt att gå över till ett webbaserat verktyg för att hantera bl.a. medlemsavgifter, fakturor, betalningar och kontaktuppgifter. Verktyget heter VägNu och för intresserade går det bra att läsa mer om det på denna adress. Faktureringen av årsavgiften görs efter årsmötet då vi fattar beslut […]