Månadsarkiv: april 2018


Årsavgift

Styrelsen för Ljungabolets byggnadsplans samfällighetsförening har valt att gå över till ett webbaserat verktyg för att hantera bl.a. medlemsavgifter, fakturor, betalningar och kontaktuppgifter. Verktyget heter VägNu och för intresserade går det bra att läsa mer om det på denna adress. Faktureringen av årsavgiften görs efter årsmötet då vi fattar beslut […]


Vårens arbetsdag + bryggorna i sjön

Lördagen den 21 april är det åter dags för vårstädning i vårt område. Vi har samlat ihop några förslag på arbetsuppgifter men om ni själva hittar något annat som ni tycker behöver fixas till så går det också bra. Allt som skapar trivsel uppskattas 🙂 Snygga till längs stigarna nere […]


Sopning av gatorna

På fredag den 6 april kommer de asfalterade gatorna i Ljungabolet att sopas. Som tidigare år blir det med en maskin som sopar ut gruset/skräpet utanför vägbanan i stället för uppsamling i behållare. Vi ber er försöka hålla gatorna fria på fredag så att sopmaskinen kommer till överallt.


Årsmöte 2018

Medlemmarna i Ljungabolets byggnadsplans samfällighetsförening samt Ljungabolets intresseförening kallas härmed till ordinarie årsmöte. Datum: Söndagen den 22 april Tid: Kl 10:00 (samfällighetsföreningen) samt kl 11:00 (intresseföreningen) Plats: Lägerskolan i Tåssjö (karta) Dagordning, verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning finns här. Välkomna!